سن های نمایشی

Stage_display_stand

کانون تبلیغاتی آسمان شرق مجهز به انواع تکنولوژی ها و تجهیزات مدرن طراحی و پیاده سازی سن های نمایشی است و آماده ی همکاری با شما در این زمینه و طراحی و پیاده سازی هر گونه سن نمایشی متناسب با کار شماست.

 

sen2 sen advertising-boards-stage